10 uddannelser, der overrasker – og garanterer job med det samme

Ikke alle de hernævnte fag er nye, men fælles for dem er, at dem, der færdiggør uddannelserne, får job med det samme.

Ikke alle de hernævnte fag er nye, men fælles for dem er, at dem, der færdiggør uddannelserne, får job med det samme.

De fleste har en idé om, hvad uddannelserne til skolelærer, kort- og landmåler eller automekaniker går ud på, og hvilke job de fører til. Men ofte svarer disse forestillinger og måske fordomme ikke til virkeligheden – fagene og arbejdsmarkedet rykker sig nemlig hele tiden, blandt andet på grund af den teknologiske udvikling.

Andre uddannelser kæmper ikke med de samme historisk betingede misopfattelser, fordi de er nye. Til gengæld kæmper de med forældres, skolelæreres og de unges manglende kendskab til dem, idet de drukner i mængden af nye uddannelser, der kommer til år for år.

Ikke alle de hernævnte fag er nye, men fælles for dem er, at dem, der færdiggør uddannelserne, får job med det samme.

Erhvervslivet hungrer efter deres kompetencer og lønmulighederne er gode. Alligevel er ansøgertallene til flere af uddannelserne ikke høje nok.

1. Industritekniker

Det, der tidligere hed maskinarbejder

Fordom: Uniformen er den blå olieindsmurte kedeldragt. Kvinder er ikkeeksisterende i faget, og arbejdet foregår manuelt med stort og tungt værktøj ved drejebænke på beskidte og dunkle værksteder.

Virkelighed: Industriteknikeren tegner ofte selv de produkter, som industrien efterspørger, og 95 procent af tiden går med at programmere de computerstyrede maskiner, der skal udføre det arbejde, som før foregik manuelt. Produkterne, der produceres, er alt lige fra værktøj til komponenter i robotter, vindmøller og computere. Industrilokalerne er i dag lyse og indbydende, og kvinder finder også ind på uddannelsen, der mangler ansøgere.

Løngennemsnit: 29.140 kroner (uden pension og tillæg).

Kilde: Syddansk Erhvervsskole

Disse uddannelser skal du vælge, hvis du vil have den højeste løn

lærer-folkeskole

2. Skolelærer
Fordom: Du uddanner dig til et lavtlønsområde og skal være i samme jobfunktion resten af livet.

Virkeligheden: I jobbet som skolelærer er der masser af muligheder for ansvar og udvikling, og læreruddannede er eftertragtede flere steder. Nogle får job i skoletjenester på muséer, på Experimentarium, i fængsler, på erhvervsskoler og VUC-centre, på hospitaler og i skoler i Grønland eller i udlandet. Du kan læse en master i ledelse og blive skoleleder eller læse videre på universitetet i to år og eksempelvis blive specialist, blive lektor på læreruddannelsen eller blive ansat i pædagogisk psykologisk rådgivning.

Løngennemsnit i folkeskolen: 34.317 kroner (uden pension og diverse tillæg).

Kilde: Professionshøjskolen UCC

3. Tegnsprogstolk

Fordom: Tegnsprogstolk er en praktisk omsorgsuddannelse, hvor du lærer at tage dig af høre­handicappede.

Virkeligheden: Her er der tale om en tre et halvtårig boglig uddannelse, hvor der arbejdes med både teoretisk viden og praktiske færdigheder. Fokus er på sprog, kommunikation og tolkning, herunder tolkning mellem dansk tegnsprog og talt dansk, skrivetolkning (på computer) og døveblindetolkning. Du skal kunne tolke for døve ved alt lige fra mundtlige eksamener til fødsler. Du er enten selvstændig eller ansat på et tolkebureau.

Typisk startløn: 29.843 kroner (med pension og tillæg).

Kilde: Professionshøjskolen UCC

Du bør vælge uddannelse med både hoved og hjerte

4. Energiteknolog

Forestilling: Kendskabet til uddannelsen er begrænset, men flere tror, at energiteknologen servicerer varmeinstallationer.

Virkeligheden: Energiteknologen har et bredt kendskab til energi- og grønne teknologier og kommer med løsninger på, hvordan energiforbruget kan nedsættes. Energiteknologen løser opgaverne imellem håndværkeren og den rådgivende ingeniør. Jobbene findes i kommuner, hos rådgivende ingeniører og i byggeriet.

Typisk startløn: 30.000 kroner (uden pension og tillæg).

Kilde: Københavns Erhvervsakademi

håndværker

5. Elektriker

Fordom: Elektrikerens funktion er at trække ledninger, opsætte stikdåser og generelt bare sørge for, at hr. og fru Danmark har strøm. Har du en gymnasiebaggrund, gennemfører du nemt uddannelsen.

Virkeligheden: For en færdigudlært er arbejdsopgaverne ganske forskelligartede. I dag arbejder elektrikeren også med programmering af robotter, med automatik i bygninger og med styring af ventilations- og alarmsystemer. Selvom en stor del af ansøgerne i dag kommer fra gymnasiet, er frafaldsprocenten uændret, idet uddannelsen er krævende.

Løngennemsnit: 31.105,62 kroner (uden pension og tillæg).

Kilde: Syddansk Erhvervsskole

6. Vvs’er

Fordom: En vvs’er er sådan en, der installerer lokummer og bøjer rør.

Virkeligheden: En vvs’er skal kunne håndtere mere end en svensknøgle. I dag skal han eller hun blandt andet kunne arbejde med computerstyrede systemer, computeranimere og have teoretisk viden til at kunne foretage luftmålinger. Under uddannelsen specialiserer man sig inden for enten energi- eller ventilationsteknik, som blik­kenslager eller som vvs-installationstekniker.

Løngennemsnit: 29.952,85 kroner (uden pension og tillæg).

Kilde: Syddansk Erhvervsskole

7. Automekaniker

Fordom: Er du træt af at gå i skole, og er du ikke så god til at tilegne dig teori, kan du altid blive automekaniker. Bare du elsker biler.

Virkeligheden: En mekaniker skal være skarp til elektronisk fejlfinding og diagnosticering. Der sidder mindst 100 computerenheder i en bil i dag, og antallet af el- og hybridbiler stiger. Derfor skal mekanikerelever have et godt fundament i dansk, engelsk, matematik og fysik. Jobbene findes ikke kun på autoværksteder, men også i industrier, hvor der arbejdes med mekaniske reparationer, hydraulik og elektronik.

Løngennemsnit: 28.809,69 kroner (uden pension og tillæg).

Kilde: Syddansk Erhvervsskole

Løn eller interesse? Sådan vælger unge uddannelse

8. Automationsteknolog

Forestilling: Kendskabet til uddannelsen er begrænset. Nogle har opfattelsen af, at automationsteknologi er noget med teknik i biler.

Virkeligheden: Automationsteknologen arbejder med robotteknologi i forbindelse med styresystemer og automatiske anlæg. Automations­teknologen kan løse opgaverne imellem håndværkeren og den rådgivende ingeniør. Jobbene findes i produktionsvirksomheder inden for eksempelvis medicinal- og vindmølleindustrien.

Typisk startløn: 35.000 kroner (uden pension og tillæg).

Kilde: Københavns Erhvervsakademi

9. Kort- og landmåler

Fordom: Navnet leder tankerne hen på studiet af gamle, støvede matrikelkort påført sirlig håndskrift. Faget består udelukkende af arkivarbejde og at sætte skelpæle rigtigt. Uanset vind og vejr skal landmåleren med sine gule gummistøvler ud i vejkanten eller på marken for at måle op med sit trebenede måleinstrument.

Virkeligheden: Uddannelsen er fuldt digitaliseret, og man arbejder med avancerede opmålingsprogrammer og gps-navigation. Ofte kræver jobbet, at man er certificeret dronepilot, idet opmåling ofte sker ved hjælp af fastvingede droner eller helikopterdroner ved bygninger og broer, på byggepladser og i naturen. Hjemme på kontoret computerbehandles de indsamlede data i 3D eller 2D.

Løngennemsnit: 32.530 kroner (uden pension og tillæg).

Kilde: Københavns Erhvervsakademi

10 livsindkomster der beviser, at uddannelse altid betaler sig

10. Vvs – og elinstallatør

Fordom: Installatøren er den selvstændige håndværksmester, der har svende ansat og aldrig selv holder fri.

Virkeligheden: Mange færdiguddannede el- eller vvs-installatører dropper idéen om at blive selvstændig for i stedet at tage velbetalte job i rådgivende ingeniørfirmaer som tekniske sælgere eller som projektledere eller chefer i byggeriet. El- og vvs-installatørstuderende har flere fag tilfælles såsom ledelse og økonomi, og når de er færdiguddannede, får de job med det samme.

Typisk startløn: Elinstallatører: 34.556 kroner, vvs-installatører: 36.606 kroner (begge med pension og tillæg).

Kilder: Erhvervsakademi Sjælland og

Erhvervsakademiet Lillebælt

Oplevelser i byen
Minby.dk - nyheder fra København
Lokale ugeaviser
Københavns erhvervsavis

Tilmeld dig Søndagsavisens nyhedsbrev

Søndagsavisens nyhedsbrev leverer alle de bedste historier fra avisen direkte i din indbakke.

*skal udfyldes

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik.